Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

LEGFRISSEBB HÍREINK


XXI. Malignus Lymphoma Konferencia. Elkészült a végleges program!

Kedves Kolléga!

A Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság és a szervezők nevében szeretettel meghívjuk a XXI. Malignus Lymphoma Konferenciára, amely 2018. május 24-26. között Debrecenben kerül megrendezésre.

Helyszín: Nagyerdei Stadion (4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.)

A végleges program letölthető ide kattintva >>

Az utóbbi időben a hematológián, onkohematológián belül az elméleti és biológiai ismeretek robbanásszerű változáson mentek át, ami a diagnosztikában és a kezelésben is innovatív, gyors fejlődést hozott. Az újdonságok bevezetése a gyakorlatban új lehetőségeket jelentenek a kezelőorvosok számára, s ez nagymértékben javítja a betegek életminőségét, és életkilátásait. A két évenkénti Malignus Lymphoma Konferencia nemcsak egymás munkájába nyújt betekintést, de egy olyan szakmai fórum, ahol a gyors fejlődés nyomon követhető minden hematológiai betegséggel foglalkozó szakember számára.

Minden a hematológiai és transzfuziológiai szakma után érdeklődő és a társszakmákban, diagnosztikában dolgozó kollégát szeretettel várunk.

Illés Árpád
az MHTT elnöke

Szakmai szervezők:
Dr. Illés Árpád
Dr. Gergely Lajos

További részletes információk, absztraktbejelentés, regisztráció a rendezvény weboldalán:
www.regio10.hu/lymphoma2018 >>


Általános információ a regisztrációval kapcsolatban:
Tülkös Anett - Régió-10 Kft.
6720 Szeged, Dugonics tér 12.
62/710-500, 20/469-6190
info@regio10.hu

A Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság (MHTT) immár harmadik alkalommal hirdeti meg kutatási pályázatát.

Az MHTT kutatási pályázat célja a hematológiai kutatásokat végző fiatal munkatársaink támogatása. A pályázat futamideje egy év, a maximális pályázható összeg 700.000.- Ft, ami a kutatás laboratóriumi reagens vagy fogyóeszköz költségeire fordítható. Pályázatot lehet benyújtani hematológiai témájú, kísérleti munkát igénylő projekt megvalósítására. A kutatási pályázat odaítéléséről a pályázatok külső szakértők általi értékelését követően az MHTT vezetősége dönt. Évente várhatóan két győztes kutatási pályázat kerül kihirdetésre. A győztes pályázó vállalja, hogy a kutatás befejezését követően annak eredményeiről az MHTT kongresszusán beszámol.

Pályázni az ide kattintva letölthető adatlap kitöltésével lehet >>

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. május 1.

A pályázatokat a bodor.csaba1@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre kérjük küldeni.

A kitöltött pályázati adatlap tartalmazza:
- a tervezett kutatás rövid összefoglalóját (maximum egy oldal terjedelemben)
- a tervezett kutatás részletes munkatervét a főbb mérföldkövekkel (maximum 5 oldal)
- a kutatás költségvetését (az egyes tételek indoklásával)
- a tervezett kutatás helyszínének és laboratóriumi hátterének bemutatását.
- az adatlaphoz kérjük csatolni a pályázó önéletrajzát

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be elsősorban a klinikumban dolgozó, 45 év alatti hematológusok.

Hematológia és Transzfúziológia c. folyóirat - Kiadó váltás, új szerzői útmutató

Az MHTT 2018. január 1-től a Társaság tudományos kiadását az Akadémiai Kiadóval végzi.

A folyóirat formátuma, rendszere meg fog egyezni az Orvosi Hetilapnál megszokottal. Terveink szerint az index medicus indexelés és rendszeres megejelenés biztosítja majd a jövőben az impact factor megszerzését is. Az új szerkesztőbizottság öszetételét is hamarosan közzétesszük.
Addig bármilyen kérdés esetén kérjük keressétek Bödör Csabát (bodor.csaba1@med.semmelweis-univ.hu).

A kéziratokat az Orvosi Hetilapnál megszokott formátumban kérjük elkészíteni.

A cikkek formázását egyszerűsítendő, elkészítettük a Hematológia Transzfuziológia kívánt hivatkozáslistájának formátumát az end note-ban. A csatolt fájlt elegendő az end note program template-jei közé bemásolni és automatikusan működni fog, nem kell majd manuálisan szerkeszteni a referencialistát, és a szerkesztők, bírálók munkáját is megkönnyíti.
(Az ide kattintva letölthető fájlt >> az endnote/stlyes folderbe kell másolni.)

A szerkesztői utasítás letölthető ide kattintva >>

Az MHTT kutatói pályázat 2017-es kiírásának győztes pályamunkái

A pályázatokat bíráló bizottság döntésének értelmében az MHTT kutatói pályázat 2017-es kiírásának győztes pályamunkái:

1. Dr. Csacsovszky Ottó: Új molekuláris módszer kifejlesztése IgH/MMSET transzlokáció pozitív myeloma multiplex terápiás válaszának követésére (700 000 Ft)

2. Dr. Ilonczai Péter: Lupus antikoaguláns tulajdonságú antitestek funkcionális karakterizálása véralvadási tesztekkel (690 000 Ft)

3. Dr. Jóna Ádám: PD‐1L expresszió és mikrokörnyezeti tényezők szerepe Hodgkin lymphomás betegek kórlefolyása során (700 000 Ft)

4. Dr. Kajtár Béla: A TP53 mutáció kimutatásának alternatív lehetőségei CLL kapcsán (358 000 Ft)Az MHTT vezetősége továbbá résztámogatást nyújt (pályázatonként 200 ezer Ft) az alábbi pályázatok megvalósításához:

1. Dr. Erdélyi Dániel: Exoszomális mikroRNS-ek, mint reziduális betegség markerek vizsgálata gyermekkori ALL plazma- és liquor mintáiban

2. Lupsa Nikolett: Az RNF5 prognosztikus szerepének validálása akut graft versus host betegségben (aGvHD).

3. Dr. Szász Róbert: Tyrosine kinase gátló kezelés hatása a primer hemosztázisra – coated-vérlemezke képződés, PFA-100 és thrombocyta aggregáció vizsgálata

Sok szeretettel gratulálunk!

Beszámoló az MHTT 2017. évi Kongresszusáról, új Elnökség választásáról

A Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság (MHTT) XXVI. kongresszusa 340 fő részvételével 2017. május 18-20. között Szegeden került megrendezésre a II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Haematológia osztálya munkatársainak szervezésében. Az orvos kongresszussal azonos időben és helyszínen zajlott a hematológiai és transzfuziologiai szakdolgozók tudományos ülése. A két és fél napos konferencián párhuzamos szekciókban összesen 134 referátum, előadás és poszter mutatta be a hematológia és a transzfuziológia gyorsan bővülő ismeretanyagát, új eredményeit .A tanácskozás legfőbb célja az új ismeretekre alapozott egységes szemlélet kialakítása volt, amely a legsúlyosabb betegek gyógyulásátmég eredményesebbé teheti. A program lehetőséget biztosított a széleskörű tapasztalatcserére a legújabb kezelési lehetőségekről és alkalmat adott a betegellátás során tapasztalt gondjaink, nehézségeink megbeszélésére. A tudományos ülés szüneteiben 26 kiállító standjai között volt lehetőség kötetlen beszélgetésekre.

Az orvosi konferencián 27 referátum, 52 előadás hangzott el és 54 posztert mutattak be a résztvevők. A poszterprezentáció új formában, az ülésteremben került lebonyolításra, előadónként 3+2 perces időkeretben. A tudományos program első napja a genomika újdonságainak bemutatásával kezdődött, melyen belül az MHTT által támogatott fiatal kutatók beszámolói is elhangzottak (Pál Ildikó, Horváth Orsolya, Modok Szabolcs). A genomika /akut leukémia szekciót a myeloproliferatív betegségek blokk referátumai és előadásai követték. A második nap a transzfuziológia és varia szekcióval indult, majd a transzplantáció új eredményei blokkot megelőzően került sor a Marschalkó Tamás emlékérem átadására, melynek díjazottja Masszi Tamás. Gratulálunk!
Délután a lymphoproliferatív betegségek blokk nyitóelőadását Oliver Hermine ( Université Sorbonne Paris Cité) meghívott előadó tartotta a köpenysejtes lymphoma jelenlegi kezelési lehetőségeiről. A lymphoma szekció referátumait követően párhuzamos szekciókban zajlottak az előadások és poszterbemutatások.
A szombati programban a myeloma multiplex , vérzékenység és lymphoma szekció kapott helyet.
A szakdolgozói konferencián 78 szakdolgozó vett részt, 27 előadás hangzott el. Az első napon a hatékony kommunikáció, betegegyüttműködés-egészségműveltség-terápiamenedzsment valamint transzfuziológia szekciók követték egymást. A második napon a mindennapi betegellátás szerteágazó gyakorlati kérdéseit vitatták meg a résztvevők, valamint új eszközöket, technikákat mutattak be, melyeket a konferenciához kapcsolódóan első alkalommal workshop-on is volt lehetőség kipróbálni.
A programban helyet kapott a haematológia területén működő betegszervezetek, klubok kerekasztal megbeszélése is.

Május 19-én eset a konferencia helyszínén került sor a közgyűlés lebonyolítására, melynek főbb napirendi pontjai az elnöki és pénzügyi beszámoló, tisztújítás és javaslatok voltak. A transzfuziológus szakma Hollán-díj alapítására tett javaslatot, melyet a közgyűlés egyhangúlag támogatott, így az alapszabály módosítása is megtörtént. Az MHTT tisztújító közgyűlésén Dr. Borbényi Zita leköszönő elnök összegezte négy éves elnökségi periódusa alatti eseményeket, eredményeket. Borbényi Professzor asszony MHTT elnöki munkája során számos sikeres szakmai rendezvény megtartására és innovatív ötlet bevezetésére kerülhetett sor (pl. szakorvosjelöltek képzési támogatása, tudományos publikációk támogatása, fiatal kutatók program elindítása), tevékenységét az együttgondolkodás elősegítése, a hazai hematológus és transzfuziológus társadalom egységének megerősítése jellemezte. Munkáját ezúton is nagyon köszönjük !

A tisztújító közgyűlés megválasztotta az MHTT új elnökét – Dr. Illés Árpád - és elnökségét, melynek tagjai:
főtitkár: Dr. Vörös Katalin
titkárok:
Dr. Bödör Csaba
Dr. Demeter Judit
jegyző: Dr. Vezendi Klára
pénztáros: Dr. Gurzó Mihály

Az alapszabály szerint automatikusan elnökségi tag a leköszönő elnök (Dr. Borbényi Zita), főtitkár (Dr. Jakab Judit) , az OVSZ vezetőjének megbízottja és a T/H Tagozat elnöke ( Dr. Vályi-Nagy István)

Az MHTT közgyűlés által megválasztott tagok az alábbiak:
1. Dr. Masszi Tamás
2. Dr. Mikala Gábor
3. Dr. Egyed Miklós
4. Dr. Reményi Péter
5. Dr. Réti Marienn
6. Dr. Szomor Árpád
7. Dr. Gergely Lajos
8. Dr. Dombi J. Péter
9. Dr. Kriván Gergely
10.Dr. Bátai Árpád

A Felügyelő Bizottság elnöke:
Dr. Radványi Gáspár

tagjai:
Dr. Modok Szabolcs
Dr. Marton Imelda

Az új elnök és elnökség munkájához sok sikert kívánunk!


További hírek

Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
-